Foredragsrække 2017/18

Foredragsrække 2017/2018

Ærø Museum og Ærø Museums venner byder velkommen til en foredragsrække i efteråret og foråret 2017/2018. Programmet er sat ud fra nogle af de emner og temaer, som optager museets inspektører i øjeblikket. Foredragene giver dermed ny viden og et indblik i de enkelte inspektørers arbejde med at grave ny viden frem fra Ærøs fortid.

Sille Radoor Larsen: Udvikling er noget vi gør

I tiden efter 2. verdenskrig blev et områdes udviklingsgrad opgjort i tilvækst. Stigende befolkningstal og voksende byer indikerede fremgang, mens et faldende befolkningstal fortalte om stilstand eller tilbagegang. Ærø er et eksempel på et område, som ud fra dette perspektiv ”gik tilbage”. Men det er ikke det samme som, at udviklingen gik i stå. Udvikling er både noget som ”sker” og noget mennesker gør. Med afsæt i Ærø Museums igangværende undersøgelse ”Øboliv i det 21. århundrede” vil foredraget handle om, hvordan man på Ærø har arbejdet for at skabe rammer for ”det gode liv” i perioden ca. 1945-2017.

Onsdag den 17. januar kl. 19.00 på Dommergården.

 

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Gunnar Hammerich og hans verden

Hammerichs Hus - ærøsk samling eller tilflytteridyl? En væsentlig pointe i foredraget er at se Hammerichs Hus som eksponent for en mand og hans forestillinger om sit sted. Her var han havnet som feriegæst på cykel i 1916 og kom siden til at præge stedet som fastboende og markant tilflytter fra 1943. Han skulle vise sig at blive byens kulturbevarer og dermed være med til at italesætte Ærøskøbing som attraktiv museumsby. Foredraget bygger bl.a. på aktuelt bogprojekt og ledsages af billeder fra dengang Tornerosebyen vågnede af sin dvale….

Onsdag den 21. februar kl. 19.00 på Dommergården.

 

Elsemarie Dam-Jensen: Bloempot, landschap og granaatappel - hollandske fliser til pynt og nytte

Ærø Museum har en stor samling af hollandske fliser i Hammerichs Hus. Herunder en mindre samling af de sjældne fliser med skibsmotiver. Overinspektør ved Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder fortæller om de populære fliser og deres motiver.

Onsdag den 19. marts kl. 19.45 på Dommergården. Generalforsamling i Ærø Museums venner.

 

Nedenstående foredrag er afviklet:

Kim Furdal: Sønderjysk og ærøsk arkitekturhistorie

Endnu i dag finder man mange steder på Ærø den enlængede gård eller ”den slesvigske gård”, som den kaldes i faglitteraturen. Den ærøske arkitektur var frem til slutningen af 1800-tallet stærkt knyttet til arkitekturen i resten af hertugdømmet Slesvig. Foruden Ærø findes den slesvigske gård i egnen omkring Tinglev og den nordlige del af Sønderjylland. Kim Furdal trækker trådene op i den sønderjyske og ærøske arkitekturhistorie frem til slutningen af 1800-tallet

Onsdag den 18. oktober kl. 19.00 på Dommergården.

Mikkel Kühl: Ærøskøbing – en søfartshistorie

Ærøskøbing er ikke kun rig på fredede og bevaringsværdige huse. Købstaden har også en rig søfartstradition, der har spillet en afgørende rolle for byens velstand. Museumsinspektør Mikkel Kühl er ved at lægge sidste hånd på et manuskript om Ærøskøbing og dens søfart. Her tegner han nogle nye og spændende streger til byens søfart.

Onsdag den 15. november kl. 19.00 på Dommergården.