Om Ærø Museum

Ærø Museum er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Det vil sige, at stat og kommune i reglen er hovedbidragsydere og at museet er underlagt museumsloven. Ærø Museum varetager den nyere tids kulturhistorie i Ærø Kommune i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, mens arkæologien på Ærø er uddelegeret til Øhavsmuseet.

Ærø Museum blev stiftet i 1909, men fik sin nuværende form i 2001, hvor også Søbygaard kom med. Det vil sige der er tale om et enhedsmuseum med forskellige afdelinger: Søbygaard, Hammerichs Hus, Flaske-Peter, Ærøskøbing Bymuseum samt Dommergården hvoraf sidstnævnte blandt andet huser museets administration og foredragslokale.

Bestyrelsen er sammensat af de to venneforeninger ”Søbygaards venner” (1: Bjarne Christian Hansen) Foreningen Ærø Museum” (2: Mille Madsen og Bente Hansen) samt kommunen (1: Carl Jørgen Heide) og den selvejende institution "Søbygaard" (1: Nicolaj Friederichsen formand). Derudover findes to af bestyrelsen udpegede medlemmer (2: Peter Henningsen og Flemming Damgaard Larsen).

Museumslederen (Kim Furdal) fungerer som sekretær for bestyrelsen

Ærø Museum deltager i herregårdspuljen, havepuljen, møllepuljen og søfartspuljen, hvor andre danske museer med lignende ansvarsområder også er med, ligesom museet er en del af ”Arbejdskredsen for småskibs- og færgefart i Nordeuropa i det 20. århundrede”, som blandt andet består af museer i Danmark, Norge, Sverige, Holland samt Tyskland.

Ærø Museums faste stab består af 4,5 årsværk, hvoraf 0,8 er ansat med permanente tilskudsordninger. Derudover har museet et skiftende antal medarbejdere i kommunale og statslige aktiveringsordninger samt enkelte løst ansatte i højsæsonen. Ærø Museum nyder godt af en stor, frivillig medarbejderstab, som hovedsagelig består af pensionister med en velbevaret historisk interesse.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til museet.