Museets arkiv

Ærø Museums arkiv samt håndbogsbibliotek findes på Dommergården. Begge er offentligt tilgængelige for de, der måtte ønske det. Håndbogsbiblioteket rummer blandt andet de slesvigske lovsamlinger fra 1749-1863, mens håndbogsbiblioteket fortrinsvis rummer lokalhistorisk litteratur og artikler. 

Det er muligt at bestille kopier af billeder og film fra museets arkiv. Priserne finder I her

Ved siden af Dommergården findes desuden Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv, der har åbent hver onsdag fra klokken 10.00-12.00. Lokalhistorisk Arkiv har indgang fælles med kommunens bibliotek. 

Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv kan også kontaktes på 21 62 03 45 samt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansvarsområder

Ærø Museums ansvarsområde er både geografisk og emnemæssigt bestemt. Museets anvars- og virkeområde er Ærø Kommune og dækker inden for kommunens grænser kulturhistorisk indsamling og undersøgelsesvirksomhed i nyere tid. Museets fokusområder er øens kulturlandskab og øboers særlige levevilkår, herunder handel, industri og købstadshistorie samt Ærø som en del af hertugdømmet Slesvig.

Ærø Museum skal belyse forandring, variation og kontinuitet i Ærøs kulturhistorie. Dette gøres ved hjælp af indsamling, registrering, forskning og formidling.

Ærø Museum deler desuden ansvarsområder med Øhavsmuseet, som har det arkæologiske opsyn med Ærø, og Marstal Søfartsmuseum, der har specialiseret sig i søfartshistorie.

Ærø Museum har desuden indgået et samarbejde med Øhavsmuseet omkring konservering og bevaring.

Kontaktoplysninger

Ærø Museum
Søndergade 16
5970 Ærøskøbing
tlf. 62 52 29 50
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.arremus.dk
CVR 26 08 44 07  

Medarbejdere:

Sille Radoor Larsen
Konstitueret museumsleder
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf. 6252 2950

Mona Oranen
regnskabsmedarbejder
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf.: 62522950
 
Janne Degn Skalkam
Museumsassistent, registrering
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
tlf. 6252 2950
 

Sine Bruun og Claus Hjermind: Museumsværter

Jane Jensen og Tina Albertsen: Servicemedarbejdere Ærø Museum

Museets bestyrelse:

  • Claus Grube - Formand Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  • Jørgen Otto Jørgensen - Næstformand Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  • Søren Mentz Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Flemming Damgaard Larsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Mek Falk Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  • Carl Jørgen Heide Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Anne-Grete Lysgaard Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Om Ærø Museum

Ærø Museum er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum. Det vil sige, at stat og kommune i reglen er hovedbidragsydere og at museet er underlagt museumsloven. Ærø Museum varetager den nyere tids kulturhistorie i Ærø Kommune i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, mens arkæologien på Ærø er uddelegeret til Øhavsmuseet.

Ærø Museum blev stiftet i 1909, men fik sin nuværende form i 2001, hvor også Søbygaard kom med. Det vil sige der er tale om et enhedsmuseum med forskellige afdelinger: Søbygaard, Hammerichs Hus, Ærøskøbing Bymuseum samt Dommergården hvoraf sidstnævnte blandt andet huser museets administration og foredragslokale.

Bestyrelsen er sammensat af enrepræsentant for Søbygaards venner/DSIS (Nicolaj Friederichsen) og en repræsentant for Ærø Museums Venner (Jørgen Otto Jørgensen) samt et medlem af kommunalbestyrelsen (Minna Henriksen). Derudover findes tre af bestyrelsen udpegede medlemmer (Peter Henningsen, Mek Falk og Flemming Damgaard Larsen).

Museumslederen (Kim Furdal) fungerer som sekretær for bestyrelsen.

God ledelse på Ærø Museum 

Ærø Museum efterlever Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse. Dette betyder bl.a., at halvdelen af bestyrelsen er udpegede medlemmer, der er uafhængige af særinteresser (myndigheder, politiske partier, foreninger eller andre). 

Dog er der taget hensyn til lokale forhold og museets størrelse, hvilket indebærer, at der er udpeget en museumsleder, men ikke en direktion. Endvidere har museets bestyrelsen ingen forretningsorden.

Kulturministeriets anbefalinger kan læses her: https://kum.dk/temaer/temaarkiv/god-ledelse/

Ærø Museum deltager i herregårdspuljen, havepuljen, møllepuljen og søfartspuljen, hvor andre danske museer med lignende ansvarsområder også er med.

Ærø Museums faste stab består af 4,5 årsværk, hvoraf 0,8 er ansat med permanente tilskudsordninger. Derudover har museet et skiftende antal medarbejdere i kommunale og statslige aktiveringsordninger samt enkelte løst ansatte i højsæsonen. Ærø Museum nyder godt af en stor, frivillig medarbejderstab, som hovedsagelig består af pensionister med en velbevaret historisk interesse.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til museet.

Hammerichs Hus stars

Hammerichs Hus er stedet, hvor man kan finde de gode historier. Huset rummer en speciel samling af rariteter fra nær og fjern, som billedhuggeren Gunnar Hammerich skabte igennem sit lange liv som flittig samler.