Foredrag i 2020-2021

Foredragsrække 2020/21

Efteråret 2020

Kim Furdal: Genforeningsmonumentet der var forud for sin tid

Mamrelund onsdag den 9. september kl. 19.00

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Pinsen 2020 havde Ærøskøbing besøg af en stenkonservator, der rengjorde og nyoptegnede stenene på Genforeningsmonumentet på Torvet i Ærøskøbing. Genforeningsstenene er den største folkelige monumentsætning i Danmark og stenene er netop blevet fredet.

Kim Furdal fortæller historien om de knap 600 sten, der rundt om i landet markerer Sønderjyllands genforening med Danmark og historien bag monumentet i Ærøskøbing, der var forud for sin tid.

Maike Lohse: Livet som dansk sydslesviger

Mamrelund onsdag den 23. september kl. 19.00.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Med Genforeningen opstod et dansk mindretal i Sydslesvig. Mindretallet har været gennem særdeles svære år i 1930’erne og under Anden Verdenskrig. I efterkrigsårene oplevede mindretallet en voldsom opblomstring, bl.a. med opførelser af skoler de fleste steder i Sydslesvig. De senere år har været præget af mildere vinde i Grænselandet. Med afsæt i sit eget liv og familie fortæller fhv. lektor ved Duborgskolen i Flensborg, Maike Lohse, om livet som dansk i Sydslesvig. Maike Lohse har været aktiv i en række sammenhænge inden for det danske mindretal, bl.a. som medlem af byrådet i Flensborg for SSW.

Harro Hallmann: Livet som tysk nordslesviger i Sønderjylland 2020

Mamrelund onsdag den 21. oktober kl. 19.00.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet på Ærø.

Med Genforeningen i 1920 fik Danmark et tysk mindretal i den nye landsdel.

Hvordan er det at leve som moderne tysk nordslesviger i Sønderjylland 2020, hvor de tidligere konflikter mellem dansk og tysk er veget for en stadig tættere dialog og samarbejde? Harro Hallmann fortæller om livet som del af det tyske mindretal i Sønderjylland og de organisationer, der skaber rammerne for en tysk tilværelse nord for grænsen på tværs over grænsen og mellem de to mindretal. Harro Hallmann er kommunikationschef for det tyske mindretals organisation Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

Nicolaj Friderichsen: Ærøskøbing i levende billeder.

Mamrelund onsdag den 11. november kl. 19.00.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Nicolaj Friderichsen har fundet en række film frem af gemmerne, der tegner et levende portræt af Ærøskøbing.

Foråret 2021

Kim Furdal: Høj og lav i Marstal og Ærøskøbing

Dommergården onsdag den 10. februar. kl. 19.00.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Marstal og Ærøskøbing har oplevet voldsomme og grundlæggende forandringer op gennem det 20. århundrede. De var begge søfartsbyer i starten af århundrede. Ved indgangen til det 21. århundrede havde begge lagt søfarten bag sig for i stedet at fokusere på turisterhvervet. Det har fået nogle gennemgribende konsekvenser for befolkningen i de to byer. Kim Furdal har set på forandringernes betydning for befolkning i Marstal og Ærøskøbing med ganske overraskende resultater.

Lars N. Henningsen: Statholder Carl af Hessen og fattighaverne i Ærøskøbing.

Dommergården torsdag den 25. marts kl. 19.00

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet på Ærø.

I 1821 fik Ærøskøbing som en af de første købstæder i hertugdømmerne en fattighave i byens udkant. Haverne blev etableret på initiativ af statholder Carl af Hessen. Fattighaver forveksles ofte fejlagtigt med kolonihaver, men var et led i fattigdomsbekæmpelsen i starten af 1800-tallet. Fhv. leder af arkivet ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, Lars N. Henningsen, fortæller om forsøget på at bekæmpe fattigdom og ophavsmanden til haverne, statholder Carl af Hessen.

Jens Frøslev Christensen: To skipperbyer ser på sig selv og hinanden

Dommergården onsdag den 14. april kl. 19.00.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Hvordan ser Marstal og Ærøskøbing på sig selv og deres historie? Og hvordan ser de to forhenværende søfartsbyer på hinanden? Jens Frøslev Christensen har de senere år arbejdet med de to byers grundfortællinger, der er skabt op gennem 1900-tallet og som de optræder i litteraturen i dag.

 

Hent vedhæftede filer:

Senest ændret torsdag, 13 august 2020 10:00
(0 bedømmelser)

Skriv en kommentar