Farver i forlis - skibsportræt i sigte
Farver i forlis - skibsportræt i sigte

Farver i forlis - skibsportræt i sigte

Ny særudstilling: Farver i forlis - skibsportræt i sigte 

Onsdag d. 21. april 2021 åbner vandreudstillingen ”Farver i forlis – skibsportræt i sigte” på Ærø Museum. Udstillingen fortæller om skibsportrættet som en både særlig og skrøbelig genstand, og hvordan naturvidenskabelige analysemetoder hjælper museerne med at sikre den for eftertiden.

Et skibsportræt er et maleri, som forestiller et skib, der engang har eksisteret. Skibsportrættet var en almindelig måde at afbillede et skib på i perioden ca. 1750-1950. De blev udført af særlige skibsportrætmalere, som holdt til i havnene rundt om i verden, og havde et godt blik for de finere detaljer i skibenes konstruktion.

I tidens løb er der malet tusindvis af skibsportrætter af skibe hjemmehørende omkring Bælthavet og Det Sydfynske Øhav, og en stor del af dem er bevaret på museerne. Som udstillingens titel ”Farver i forlis” fortæller, er der imidlertid tale om en skrøbelig genstandsgruppe, som stiller museerne i et dilemma. Problemet er, at langt de fleste skibsportrætter er akvareltegninger, som er sårbare over for lys. Konservator Simon Schölch fra Bevaringscenter Fyn fortæller: ”Hvis skibsportrætterne skal ses, kræver det, at de udstilles og udsættes for lys, men samtidig er lyset årsag til deres forfald.”

Der er imidlertid hjælp at hente på Bevaringscenter Fyn, hvor konservatorerne bruger den naturvidenskabelige analysemetode ”microfading” til at beregne, hvor meget lys et skibsportræt kan tåle før dets farver, forandres for altid. Udover at fortælle skibsportrættets kulturhistorie giver ”Farver i forlis – skibsportræt i sigte” et indblik i, hvordan naturvidenskabelige metoder bidrager til bevaring af kulturarven.

Udstillingen er den tredje af fem vandreudstillinger, som indgår i projektet ”Fortiden i Fremtiden”. Projektet er et samarbejde mellem Bevaringscenter Fyn, Langelands Museum, Svendborg Museum, Øhavsmuseet, Østfyns Museer, Marstal Søfartsmuseum og Ærø Museum.

”Fortiden i Fremtiden” har modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Albani Fonden, Beckett Fonden, Knud Højgaards Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Fakta om udstillingen:

Udstillingen kan ses på Ærø Museum, Brogade 3 i Ærøskøbing fra onsdag d. 21. april til lørdag d. 29. maj 2021. 

Yderligere oplysninger:

Museumsinspektør Sille Radoor Larsen, Ærø Museum, tlf. 62 52 29 50.

Senest ændret torsdag, 15 april 2021 13:37
(0 bedømmelser)

Skriv en kommentar