Aktiviteter

Aktiviteter

Fortiden i fremtiden

Fortiden i fremtiden. Magtens grundstoffer Den 7. februar åbner udstillingen ”Fortiden i fremtiden. Magtens grundstoffer” på Ærø Museum i Ærøskøbing. Takket være generøse fondstilskud har det været muligt at anskaffe ny og moderne teknologi til konservatorerne på Bevaringscenter Fyn i Rudkøbing. Udstillingen vil ikke alene vise, hvorledes denne nye teknologi gør os bedre i stand til at bevare museernes genstande for fremtiden. Den vil også give eksempler på, hvorledes naturvidenskaben kan bringe ny viden om vores fortid. Hvorledes kan den moderne teknologi bestemme grundstofsammensætningen og til tider fravriste genstandene overraskende svar? Er sildesalaten på uniformsjakken det pure guld? Hvilke historier…