Årbog 2020

Print
Det mærkværdige år 2020 har ikke påvirket skrivelysten. Ærø Museums årbog 2020 bringer syv spritnye artikler om Ærøs særlige og altid fascinerende fortid.
Ærø Museums Årbog 2020
Vi leverer Afhentes på Museet for kr 0,00
Brutto-salgspris: kr 170,00
Heraf moms:kr 34,00
Pris / kg:
Beskrivelse

Ærø er ikke som mange andre steder i Danmark. Først i 1867 blev øen en del af Kongeriget Danmark efter at have være en permanent del af hertugdømmet Slesvig siden midten af 1400-tallet. Den unikke historie afspejler sig i Ærø Museums nye årbog 2020, som netop er kommet på gaden.

Fra Ærøs sønderjyske fortid indledes årbogen med fhv. arkivar Lars N. Henningsens artikel ”Statholder Carl af Hessen-Kassel og fattighaverne i Ærøskøbing”. Kongens statholder var den overordnede myndighed i hertugdømmerne. Lars Henningsen tegner et portræt af den mest kendte statsholder, landgreve Carl af Hessen-Kassel og hans arbejde i 1820’erne for at oprette fattighaver i Ærøskøbing og de øvrige byer i hertugdømmerne. Haver som kunne brødføde de fattige.

Som resten af Sønderjylland var Ærø regeret af hertuger og ikke af konger. I artiklen ”Søbygaard, Sandbjerg og Glücksborg Slot” ser museumsleder Kim Furdal på Søbygaard som del af hertug Hans den Yngres enorme godskompleks i 1600-tallets første halvdel. Hertugen var en driftig herre med slotte og ladegårde i begge hertugdømmer og blev formentlig hertugdømmernes største fødevareproducent med næste 1.500 bøndergårde.

Fattighaverne blev skabt på et tidspunkt med en vis forståelse for de fattiges forhold. Knapt så forstående var man i slutningen af 1800-tallet. Museumsinspektør Sille Radoor Larsen tegner i ”Enkeltbillet til Amerika” et portræt af Peder Nissen Jørgensen fra Bregninge og hans hustru Benedikte Adophine Katrine, f. Lange. Som overskriften fortæller, fandt sognerådet i Bregninge en kontant løsning på udgifterne til fattighjælpen til Peder og Benedikte.

”En stammehæk – hvad er det?” lyder overskriften på fhv. museumsinspektør Helle Ravns artikel. Den mest kendte stammehæk på Ærø er de fire lindetræer foran Visdommens Kilde på Torvet i Ærøskøbing. Fænomenet er endnu i dag udbredt på Ærø. I Helle Ravns artikel kan man blive klog på stammehækkens kulturhistorie.

I 2020 blev Ærø Museum færdig med at tælle øens sten- og jorddiger i mandtal. Projektleder Ole Falketorp fortæller i ”Sten- og jorddigerne på Ærø – et registreringsprojekt” om arbejdet med at registrere Ærøs længste kulturarv. Flittige frivillige har de sidste par år givet museumshaven et tiltrængt løft. Om dette vigtige kulturhistoriske arbejde kan man læse i Sille Larsens artikel ”Museumshaven i Brogade”.

 ”Den pyntesyge ærøbo”. Det drejer sig ikke om tøj og mode, men ærøboernes forkærlighed for cementdekorationer på deres huse og ejendomme i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Kim Furdal har set på ærøboernes glæde ved pyntelige huse.

Er man interesseret i museets egen verden, kan man læse årsberetningen sidst i årbogen. På trods af Corona og nedlukning var 2020 et ualmindeligt hektisk år for Ærø Museum.

Indholdsfortegnelse

Forord Af Claus Grube  

Statholder Carl af Hessen-Kassel og fattighaverne i Ærøskøbing -  Af Lars N. Henningsen  

En stammehæk – hvad er det? - Af Helle Ravn  

Enkeltbillet til Amerika - Af Sille Radoor Larsen  

Søbygaard, Sandbjerg og Glücksborg Slot - to ladegårde og et slot - Af Kim Furdal 

Sten- og jorddigerne på Ærø - et registreringsprojekt - Af Ole Falkentorp 

Museumshaven i Brogade - Af Sille Radoor Larsen 

Den pyntesyge ærøbo - om kærlighed til cementdekorationer - Af Kim Furdal 

Beretning om årets gang 2020