Foredrag i 2019 stars

Kommende foredrag i 2019

Carsten P. Rasmussen: Hans den Yngre – forsmået hertug og energisk storgodsejer

Dommergården onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.

Entré: Ikke medlemmer 30 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Hans den Yngre var søn af Christian 3. og som fædrene arv fik han bl.a. Sønderborg og Nordborg amter med bøndergods på Als, Ærø og Sundeved. Så vidt blev han behandlet som kongesønner de to forrige generationer. Han fik imidlertid kun tilkendt nogle af en hertugs magtbeføjelser, men ikke alle. Han kæmpede livet igennem for at rette op på det – men med beskedent held.

Til gengæld blev han en yderst ivrig og effektiv godsejer. Han søgte at blive ejer af alle gårde i de områder, han sad på. På Ærø kom han helt i mål, på Als var han tæt ved. Så omskabte han det hele til rationelle storgodser omkring store herregårde. På Ærø kom der tre: Søbygård, Gråsten og Gudsgave. Han er dermed en helt afgørende skikkelse i Ærøs historie.

Overinspektør, dr.phil. Carsten P. Rasmussen, Sønderborg Slot, præsenterer sin nyeste forskning på området.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mikkel Kühl: Ærøflag og faner.

Foreningen Ærø Museum. Generalforsamling.

Entré til foredrag: Ikke medlemmer 30 kr. pr. person. Medlemmer gratis.

Dommergården den 13. marts 2019 kl. 19.45.

Ikke mindre end to stribede flag skal der til, når ærøboerne skal markere deres tilknytning til Ærø og kærlighed til den grønne ø. Ombejlet og omstridt.

Mikkel Kühl fortæller om baggrunden for de to flag og deres brug på Ærø.