udtalelse vedr. opsigelse af samarbejdsaftale om Søbygaard